Chicago: 11:22
Nowy Jork: 12:22
Los Angeles: 09:22

Slajd BMW