Chicago: 01:11
Nowy Jork: 02:11
Los Angeles: 11:11

Slajd BMW